Projektering

Optima Belysning utför belysningsberäkningar, ljusdesign, förstudier, platsbesök och energiberäkningar
för att uppfylla de krav och normer som finns för aktuellt projekt.
Ritningar i DWG och PDF samt illustration tillhandahålls där så önskas.

Logo